Het geluk in uw…

Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten.
(Marcus Aurelius)