Het geluk in uw…

Het geluk in uw leven hangt af van de aard uwer gedachten. (Marcus Aurelius)